Je kan niet inloggen op een van de geleverde systemen! Via status.ithanke.nl kun je live zien of er storingen zijn in de service's die ITHanke levert. 

Dit geldt voor Camera, Netwerk en Webhosting systemen. Heb je toch een storing en hij wordt niet aangegeven in het systeem, start rechtsonder een chat of maak een ticket aan.